Awards for A Mind's Eye
awards-kransen-promising-debut.png awards-kransen-best-short-film.png awards-kransen-silver-standard.png

BENELUX FILM FESTIVAL - 2005

(Belgium, May 2005)

Officially:
"De 'Prijs mevr. Mr. Mady
van der Laan', Staatssecretaris
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, aan de inzender,
wiens bijdrage een volgend
en nog beter product in de
toekomst kan doen vermoeden"

AMATEUR FILM FESTIVAL
"WOESTE WEDUWE" - 2005

(The Netherlands, June 2005)

BRITISH INTERNATIONAL
AMATEUR FILM FESTIVAL
(BIAFF) - 2006

(United Kingdom, April 2006)